sk
en

Vitajte 
v CubiCon Gardens,

rezidencii stavanej spoločnosťou Hamilton Group

 

...posledných 5 bytov v predaji...

k ateliéru B102 ZADARMO pozemok o veľkosti 254 m2 a k ateliéru C103 ZADARMO pozemok o veľkosti 197m2